Самолетен синдром ( Jetlag )

Самолетен синдром ( Jetlag ) Пътуването е нещо прекрасно, особено ако е до някоя далечна и непозната дестинация. Но понякога се изправяме пред т. нар. „самолетен синдром“ или “jetlag” (от англ. jet – самолет и lag – изоставам, забавям се). Той представлява разстройване на биологичния часовник, който позволява на организма...

Самолетен синдром ( Jetlag )

Самолетен синдром ( Jetlag ) Пътуването е нещо прекрасно, особено ако е до някоя далечна и непозната дестинация. Но понякога се изправяме пред т. нар. „самолетен синдром“ или “jetlag” (от англ. jet – самолет и lag – изоставам, забавям се). Той представлява разстройване на биологичния часовник, който позволява на организма...