Деца и младежи до 18-годишна възраст, непридружени от двамата си родители или от единия си родител, трябва да носят със себе си нотариално заверено родителско разрешение да напуснат страната (оригинал и едно ксероксно копие) от родителя, който не ги придружава. В случай на починал родител, детето трябва да носи със себе си смъртен акт на починалия родител.