Чужди граждани пътуват извън България с паспорт, а не с лична карта за постоянно пребиваване в България. Те трябва сами да се информират за режима на тяхната страна по гражданство със страните, включени в избраното от тях пътуване, включително страните, през които се преминава транзитно. Когато чуждите граждани се нуждаят от визи, Туроператорът им предоставя необходимите документи (резервации за настаняване и транспорт, полици за мед. застраховки), но те сами си уреждат визите в Посолствата на съответните страни.

Напомняме, че има страни в Европа, в които не може да се влиза с шенгенска виза (Великобритания например, но специално се информирайте за другите страни, които не са членки на Шенген като Швейцария, Норвегия, Хърватска, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Румъния и пр.)

Чужди граждани трябва да имат предвид, че, ако са влезли в България с лек автомобил, трябва, преди да напуснат страната, да оставят транспортното средство на митнически паркинг и да носят със себе си документ, удостоверяващ този факт, в противен случай няма да могат да напуснат страната.